ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

เมนูหลัก

หน้าแรก

แนะนำศูนย์ฯ

ประวัติศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่

บุคลากร
ติดต่อ

เว็บไซต์หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

สสก.6 เชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
กองวิจัยและพัฒนา
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สำนักงานเลขานุการกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ใบรับรองเงินเดือน
ระบบสารสนเทศ HRD

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง

ศูนย์ฯ เชียงใหม่
ศูนย์ฯ เชียงราย
ศูนย์ฯ ลำพูน
ศูนย์ฯ เลย
ศูนย์ฯ กาญจนบุรี
ศูนย์ฯ พะเยา

E-Book

สื่อออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

e- office เขต 6 เชียงใหม่
e-office จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปางอุ๋ง
image description
image dexcription

image description

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) Maehongson Highland Agricultural Extension and Development Center กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ 


กิจกรรมคืนกล้วยไม้คืนสู่ป่า

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

<<    [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]   [8]  [9]    [10]  [11]  [12]   >>

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสำราญ  สาราบรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  

นายปรีชา  เพ็ชร์เม็ด
ผอ.ศสพ.มส.

 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
image description
image description
image description
image description
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
91 หมู่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 097-9206304  E-mail : highland_06@hotmail.com
(
Update Website  02/10/2561)